ការចាកចេញរបស់ Ronaldo អាចជាដំណឹងល្អសម្រាប់កីឡាករ Man Utd ៣រូប

Cristiano Ronaldo ទំនងចាកចេញពី Manchester United អំឡុងទីផ្សារដោះដូររដូវក្ដៅនេះ ប៉ុន្ដែវាមិនមែនជាដំណឹងអាក្រក់ទាំងស្រុងនោះទេ សម្រាប់សមាជិកមួយចំនួននៅក្នុងក្រុមនេះ។ មកទល់នឹងពេលនេះ ឈានដល់សប្ដាហ៍ទី៣ហើយ ចាប់តាំងពី Ronaldo បានបង្ហាញពីបំណងចង់ចាកចេញពី Old Trafford ក្រោយត្រលប់មករួមរស់ជាមួយក្លិបនេះវិញបានមួយរដូវកាល។