រាយឈ្មោះអ្នកចាត់ការ ដែលធ្លាប់ឈ្នះពានរង្វាន់ FIFA World Cup ពីឆ្នាំ 1930 ដល់ 2018

អ្នកចាត់ការទូទៅមួយចំនួននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របាល់ទាត់ បានដឹកនាំក្រុមរបស់ពួកគេ ឱ្យក្លាយជាម្ចាស់ពានរង្វាន់បាល់ទាត់ពិភពលោក FIFA World Cup ចាប់តាំងពីព្រឹត្តិការណ៍នេះ ត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ 1930 ។

1930៖ Alberto Suppici ដឹកនាំក្រុមអ៊ុយរុយហ្គាយ
1934៖ Vittorio Pozzo ដឹកនាំក្រុមអ៊ីតាលី
1938៖ Vittorio Pozzo ដឹកនាំក្រុមអ៊ីតាលី
1950៖ Juan López ដឹកនាំក្រុមអ៊ុយរុយហ្គាយ
1954៖ Sepp Herberger ដឹកនាំក្រុមអាល្លឺម៉ង់ខាងលិច
1958៖ Vicente Feola ដឹកនាំក្រុមប្រេស៊ីល
1962៖ Aymoré Moreira ដឹកនាំក្រុមប្រេស៊ីល
1966៖ Alf Ramsey ដឹកនាំក្រុមអង់គ្លេស
1970៖ Mário Zagallo ដឹកនាំក្រុមប្រេស៊ីល
1974៖ Helmut Schön ដឹកនាំក្រុមអាល្លឺម៉ង់ខាងលិច
1978៖ César Luis Menotti ដឹកនាំក្រុមអាហ្សង់ទីន
1982៖ Enzo Bearzotដឹកនាំក្រុមអ៊ីតាលី
1986៖ Carlos Bilardo ដឹកនាំក្រុមអាហ្សង់ទីន
1990៖ Franz Beckenbauer ដឹកនាំក្រុមអាល្លឺម៉ង់ខាងលិច
1994៖ Carlos Alberto Parreira ដឹកនាំក្រុមប្រេស៊ីល
1998៖ Aimé Jacquet ដឹកនាំក្រុមបារាំង
2002៖ Luiz Felipe Scolari ដឹកនាំក្រុមប្រេស៊ីល
2006៖ Marcello Lippi ដឹកនាំក្រុមអ៊ីតាលី
2010៖ Vicente del Bosque ដឹកនាំក្រុមអេស្ប៉ាញ
2014៖ Joachim Löw ដឹកនាំក្រុមអាល្លឺម៉ង់
2018៖ Didier Deschamps ដឹកនាំក្រុមបារាំង៕

ស្វាគមន៍ព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទាត់ពិភពលោក FIFA World Cup 2022, CBS ទទួលសិទ្ធិផ្ដាច់មុខ ផ្សាយបន្ដផ្ទាល់បាល់ទាត់ពិភពលោកនៅកម្ពុជា ឆាប់ៗខាងមុខនេះ៕