ហេតុផលពីរដែល Ronaldo ចង់ផ្លាស់ទៅ Atletico Madrid

Cristiano Ronaldo មានការភ្ជាប់ក្នុងការត្រលប់ទៅកាន់ក្របខណ្ឌ La Liga វិញ ប៉ុន្ដែមិនមែនចូលរួម Real Madrid ដែលគេបានកសាងកេរដំណែល ដែលធ្វើឱ្យគេក្លាយជាកីឡាករល្អបំផុតម្នាក់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ដ្ររបស់ក្លិប ប៉ុន្ដែអាចនឹងចូលរួមគូប្រជែងរបស់ពួកគេគឺ Atletico Madrid។